Project
Process
Credentials
 • The Problem

  Hvordan kan der etableres en velfungerende kildesorteringsordning for organisk affald, i etageejendomme i Københavns Kommune?
 • Project brief

  I dette projekt unders.ges, hvilke barrierer og muligheder der er for implementeringen af Københavns Kommunes affaldsordning for kildesorteret organisk affald i etageejendomme, hos unge mellem 20 og 30 år. Projektet er udformet gennem en abduktiv tilgang, hvor der indsamles empiri fra ekspertinterview og et casestudie af fire forsøgslejligheder i København. Til casestudiet foretages en opstilling af de remedier, som kommunen stiller til rådighed til affaldsordningen. I en forsøgsperiode på 14 dage, skal beboerne i de fire forsøgslejligheder benytte remedierne til sortering af deres organiske affald, og i perioden indsamles kvalitativ og kvantitativ data gennem henholdsvis interview og logbøger. Empirien fra casestudiet analyseres ved hjælp af Bruno Latours aktør-netværksteori og Donald Normans designteori om hverdagsgenstande. På baggrund af den tilegnede viden fra casestudiet og den anvendte teori udledes det, at der er barrierer ved brugen af de udleverede remedier fra Københavns Kommune, da kommunen ikke har været eksplicitte nok omkring, hvorfor der skal sorteres og hvordan remedierne skal anvendes. Med andre ord, har Kommunen fejlet i at åbne black boxen i affaldssystemet, og skabe mening hos borgerne i at skulle kildesortere deres organiske affald.

  Dog er der muligheder i at skabe en brugbar sorteringsordning bl.a. gennem en forbedring af de allerede eksisterende informationsfoldere og posernes materiale, i den nuværende ordning.

 • Result

  Ud fra det udførte casestudie, og på baggrund af den anvendte teori, kan det konkluderes at en række barrierer står i vejen for implementeringen af en brugbar sorteringsordning, i Københavns Kommunes etageejendomme. Disse barrierer er primært forbundet til de fysiske remedier der anvendes i sorteringsprocessen. Samtidigt eksisterer der en black box i affaldssystemet, hvilket giver borgerne en manglende mening og værdi i hvorfor de skal sorterer.
 • Link to the report

 • Process Timeline

  30. May 20176:01
  Når de sidste detaljer skal sammensættes er det lækkert med masser af tavle plads📊📝 #teksamprojekt #1verdenudenaffald #1dagtildeadline
  25. April 20177:16
  Vores projektforsøg går ud på at undersøge hvilke udfordringer testfamilierne møder når de med begrænset viden, skal til at sortere organisk affald. Som det ses på billedet har familierne fået udleveret en grønt spand, som de selv måtte bestemme placeringen ...
  23. April 201718:45
  Idag har vi cyklet byen tynd for at lave interviews og at sætte vores projekt forsøg om sortering af organisk affald igang, i 4 forskellige forsøgslejligheder🚲 vi glæder os til at følge forløbet og se om der sker ændringer på ...
  11. April 201717:22
  To glade gruppemedlemmer har i dag været forbi Københavns kommunes Teknik og Miljøforvaltning, hvor Vi har fået lov til at låne nogen af de skraldespande, der til sommer skal implementeres i de Københavnske hjem🏠 I projektet har vi nemlig valgt ...
  4. April 201713:40
  Det er godt at have en vejleder til hjælp når man liiige har lidt mange løse ender i projektet🙏🏼 #teksamprojekt #1verdenudenaffald
  4. April 201713:33
  Idag var vi inden og snakke med Anders Kill fra Teknik og Miljø forvaltningen i Københavns Kommune. Han gav os en masse nye perspektiver til projektet, og vi glæder os til at inkludere dem i projektet🎉 #1verdenudenaffald #teksamprojekt
 • Member Roles

  Gruppemedlemmer:
  Anders Kyvsgaard Budolfsen
  Emilie Bernth Reinert
  Emma Lillebro Striib Nielsen
  Laura Maja Stenbæk Fløytrup
  Mathilde Rosenberg Johansen

  Vejleder: Øystein Leonhardsen
 • Technological Specifications

 • Additional Links