Open Media Lab

  ”Med Open Media Lab har universitetet for alvor muligheden for at tage springet ind i det 21. århundrede, udforske verden med nye værktøjer samt uddanne og engagere befolkningen endnu bedre.”
-Søren Riis, lektor i filosofi RUC.


Opstarten – et pilotprojekt

Open Media Lab er et undervisnings og forskningseksperiment startet på Roskilde Universitet i efteråret 2015. Vi sætter fokus på, hvordan nye sprogligheder igennem visuelle og auditive medier, kan blive en integreret del af det akademiske studie og forskningskultur og gøres brugbare for både studerende, praktikere og forskere. Herudover er formålet at skabe en åben transmedia platform for samarbejde med organisationer og virksomheder udenfor universitetet.

Vi tror på, at de auditive og visuelle sprogformer og deres distribution kommer til at spille en stadig større rolle i det 21. århundredes videnslandskab. Tidligere tænkte vi primært på produktion af viden og forskning gennem faglitteratur, herunder fagfællebedømte tidsskrifter og fagspecialiserede afhandlinger, disputatser, antologier, rapporter med videre.

RUC__40__rs_jubil_u_728012yNu står det os klart, med den aktuelle teknologiske og samfundsmæssige udvikling, at vidensproduktion og -formidling, i fremtiden ikke alene vil forme sig inden for disse traditionelle, skriftmedierede rammer, men også kommer til at foregå online, gennem nye medier og i kraft af hybrider af nye tværgående læringsfællesskaber og kollaborationer.

Her kan samlingspunktet for forskningskollaborationerne være fremstilling af dokumentarfilm, podcast, digitale kunst- og kulturproduktioner eller f.eks. internetbaserede læringsværktøjer.

En central opgave

Det er en central opgave for universitetet i det 21. årh. at kunne begå sig i et videnssamfund i forandring. Universitetet må derfor forholde sig aktivt til, hvordan mange års stabil praksis og traditioninden for vidensproduktion og -formidling kan bidrage konstruktivt til teknologiens nye kommunikationsgenrer og læringsplatforme uden at gå på kompromis med kvaliteten!

OML forsker og eksperimenterer derfor med, hvordan vi kan benytte de ressourcer og tværmediale værktøjer, vi har til rådighed på internettet, så viden og forskning ikke blot gøres til tilgængelig ud ad til, men også kultiveres ind i universitetets undervisning og samfundets øvrige virke.

Her hvad vores netværk af forskere, vidensarbejdere og studerende formulerer behovet for Open Media Lab:

Jonas Larsen

De visuelle medier spiller traditionelt en inferiør rolle på universiteterne og i den akademiske fremstillingsform, hvor det skrevne ord hersker. Open Media Lab er en unik mulighed og platform for, at studerende og forskere kan opbygge kompetencer til og erfaringer med, at udveksle erfaringer med at udtrykke og formidle akademiske erkendelser og problemer igennem fotografier og film. Det kan bl.a. skabe nye muligheder for, at akademiske analyser får et bedrede og mere engageret publikum i tale. Det unikke samarbejde med Det Danske Filminstitut garanterer en høj kvalitet og en spænende vidensdeling mellem dokumentarbranchen og forskningsverden.   

Jonas Larsen, Professor of Mobility and Urban Studies, Roskilde Universitet

Gernot Abel
Mens der forskes og skabes banebrydende resultater i laboratorier verden over bliver der også eksperimenteret hvordan resultater kan formidles på ny måder. Det sker bland andet med video protokoller som booster biologiske, medicinsk og kemisk forskning eksempelvis i Journal of Visualized Experiments. Samtidig er Dokumentarfilm som ‘Collaboration – On the Edge of a New Paradigm en fantastisk måde at vise hvordan samspil mellem forskning og samfundet er ved at ændre sig. Her har Open Media Lab en unik mulighed at bygge videre på: at skabe værktøjer og re-designe intersection mellem akademisk forskning, samfundet og industri som kan accelerer den innovation verden har brug for.

 

Med venlig hilsen Gernot Abel, forsker i Novozymes

Maria Bülow Bach

Jeg er af den overbevisning, at det ikke er selve den erhvervede viden, der fejler, men at det er midlet til at videreformidle som gør. Når man er formidler af en viden, og har interesse i at omsætte dette til en form for forandring, så foretrækker man også at ens projekt, afhandling etc. får opmærksomhed, frem for alternativet: At skabe inaktiv viden der samler støv.

Jeg tror på, at akademikere, er klar til at optage viden på andre måder end udelukkende gennem tunge afhandlinger. Når det så er sagt; hvis viden ikke når længere ud over stepperne og blot begrænser sig til akademisk regi, er det da også snævert og smadder ærgerligt! Open Media Lab er en unik mulighed for at gøre op med de traditionelle formidlingsformer, der ofte begrænser sig til det skrevne medie, ved netop at gøre brug af den audiovisuelle formidling. Det er en mulighed for, at møde de der søger viden, dér hvor de er, og dét er altafgørende, hvis man vil sætte sit præg på verden.

Med venlig hilsen Maria Bülow Bach
Journalistik og Kommunikation Roskilde Universitet

Søren Riis, Filosof

”Med Open Media Lab har universitetet for alvor muligheden for at tage springet ind i det 21. århundrede, udforske verden med nye værktøjer samt uddanne og engagere befolkningen endnu bedre. Open Media Lab udfordrer de skrevne mediers århundrede gamle herredømme på universiteterne og supplerer dem med alternative måder at genere og kortlægge viden og erfaring. Samtidig er Open Media Lab udformet som en åben invitation til befolkningen, virksomheder og NGOer om at deltage i aktiviteterne på universitetet og være medskaber af forskning og uddannelse, hvilket vi forventer os meget af”.

David Budtz

Open Media Lab er med til at åbne videnskaben for nye eksperimenter, for nye observatører, for et nyt publikum og for at stille spørgsmål og give svar i grænsefladen mellem discipliner og mellem forskere og samfund. Det er fundamentalt vigtigt for dansk videnskabskommunikation. Kun gennem etablering af de rigtige eksperimentelle rammer for dialogen mellem dokumentarisme, videnskab og samfund vil den næste generation af forskere være i stand til at stille de rigtige spørgsmål – og se videnskaben som en afgørende del af fremtidens samfund.

David Budtz, , lektor og forskningleder på for det tværfaglige forskningsprojekt ”Humanomics”.

Ane Mandrup

”Open Media Lab er en fortsættelse af et samarbejde etableret med Det Danske Filminstitut om at styrke netværk og vidensdeling mellem dokumentarbranchen og forskningsverden. Det er vigtigt, at både film og forskning bryder grænser, og der er et stort potentiale i at skabe rum, hvor forskere og filmfolk kan mødes og arbejde sammen. Open Media Lab tilbyder et sådan rum. OML er en dynamisk platform for udveksling og kollaboration, og det er med stor fornøjelse og forventning at Filminstituttet samarbejder med OML.”

Mvh Ane, Afdelingschef, DOKUMENTAR Dansk Film Institut (DFI)

 

Kristian Martiny Moltke

“Vi befinder os i en tid hvor forskning skal engagere sig mere i samfundet og samfundet mere i forskning. Det kræver ikke kun, at vi nytænker hvad og hvordan vi forsker, men også – især med den teknologiske udvikling – igennem hvilke medier og formater vi gør det. Dette vil kræve sin egne videnskabelige processer, metoder og eksperimenter, og det er her at Open Media Lab (OML) er et særdeles vigtigt tiltag. I OML bliver det muligt, at undersøge hvordan vi kan bruge andre medier til at skabe og formidle viden, der kan være afgørende for både forskning og samfund”

Lisbeth Frølunde

”Vi står midt i store forandringer, hvor universiteter, mediesektoren og ”de kreative industrier” er under pres, og samtidig har stort potentiale for at forandre traditionelle forståelser for læring. Det er oplagt at anvende audiovisuel formidling i en tid, hvor der er mange udfordringer ift. finansiering af uddannelse, og hvor mange sukker efter mere relevant viden, der er præsenteret på en tilgængelig, spændende og relevant måde. Dermed ikke sagt at videobaseret læring eller e-læring i sig selv er løsningen på komplekse problemer, men det kan bidrage ved at stimulere, motivere, og pirre nysgerrighed.”

Mvh, Lisberth Frølunde, Lektor på institut for kultur og kommunikation